Now showing items 1-2 of 2

  • Měření ztrát ložisek 

    Musil, Roman
    Cílem této bakalářské práce je podat informace o měření ztrát v radiálních kluzných a valivých ložiscích. Práce v první části popisuje tření v ložiscích. V další části se zabývá porovnáním strojů se statickým a dynamickým ...
  • Výpočtový nástroj pro modelování toku plynů přes pístní skupinu 

    Vitteková, Zuzana
    Hlavním tématem této bakalářské práce je vytvoření grafického uživatelského rozhraní v programu Matlab usnadňujícího zadávání vstupních parametrů pro výpočet toku plynů přes pístní skupinu a jeho vyhodnocení. První část ...