Now showing items 1-1 of 1

  • Environmentální aspekty provozu vozů na CNG 

    Raiskup, Martin
    Tato bakalářská práce je zaměřená na téma environmentální aspekty provozu vozů na CNG. Nejprve je představen zemní plyn jako palivo pro spalovací motory. Jsou zhodnoceny jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány jednotlivé ...