Now showing items 1-1 of 1

  • Magnetická fázová přeměna v prostorově omezených strukturách 

    Schánilec, Vojtěch
    Tenké vrstvy železo-rhodia (FeRh) mají unikátní vlastnosti díky tomu, že prodělávají magnetickou fázovou přeměnu I. druhu, při které dochází ke změně z antiferomagnetické do feromagnetické fáze. Fázovou přeměnu v FeRh lze ...