Now showing items 1-1 of 1

  • Hnací mechanismy kuželových drtičů 

    Sehnalová, Viola
    Tato bakalářská práce pojednává o kuželových drtičích se zaměřením na převodový mechanismus mezi hnacím agregátem a drticím kuželem. První část je věnována rozdělení kuželových drtičů. Následuje porovnání řešení typických ...