Now showing items 1-2 of 2

  • Pevnostní kontrola sestavy kliky jízdního kola 

    Kolenčík, Richard
    Bakalárska práca sa zaoberá pevnostno-deformačnou kontrolou zostavy kľuky bicykla. Prvá časť sa venuje kontrole bezpečnosti voči únavovému lomu kľuky bicykla, ktorá je zaťažená kombinovaným namáhaním. V druhej časti práce ...
  • Simulace tříbodového ohybu pěnových laminátů 

    Kelecsényi, Matej
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku a šírenia poruchy trámikov jadra kompozitu, z keramickej peny s homogénnou štruktúrou, tvorenou pomocou Kelvinovej bunky s otvorenou pórovitosťou, pri namáhaní trojbodovým ...