Now showing items 1-4 of 4

 • Design dozimetru 

  Navrátilová, Sára
  Zadáním bakalářské práce je návrh designu dozimetru. Práce se zabývá analýzou současného stavu na trhu. Cílem je vytvoření designérského návrhu, který bude respektovat technické, ergonomické a estetické požadavky zadaného tématu.
 • Design mechanické sponkovačky 

  Tomášková, Lucie
  Tématem mé bakalářské práce je design mechanické sponkovačky. Produkt je nejdříve analyzován z designerské, marketingové a technické stránky. Na základě analýz je navržen nový design, který splňuje ergonomické, technické ...
 • Design ručního pulzního oxymetru 

  Havlíčková, Klára
  Tématem mé bakalářské práce je design ručního pulzního oxymetru. Cílem je zlepšit tvarové, ergonomické a celkové vizuální řešení současných ručních pulzních oxymetrů a současně inovovat tuto oblast trhu z hlediska technologie, ...
 • Design rychlovarné konvice 

  Šlapalová, Eva
  Tématem mojí bakalářské práce je návrh designu rychlovarné konvice se zachováním všech ergonomických, technických a estetických požadavků. Hlavním cílem je vytvořit nový design a navrhnout zajímavý tvar konvice.