Now showing items 1-3 of 3

 • Definování hlavních materiálových směrů v aneurysmatech abdominální aorty 

  Bartoňová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá definicemi materiálových směrů na idealizovaných geometrických modelech. Teoretická část je zaměřena částečně na obecné informace spjaté s cévním systémem a aneurysmaty břišní aorty v oblasti ...
 • Deformačně napěťová analýza brokových hlavní 

  Běhal, Josef
  Bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou hlavní brokové zbraně. Tato zbraň byla navržena společností Česká zbrojovka a.s. Práce obsahuje úvod do problematiky zbraní, dále pak část zabývající se problematikou ...
 • Pevnostní výpočty vybraných součástí palné zbraně 

  Pavlík, Ondřej
  Práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu čepu záchytu závěru používaného u pistolí kategorie CZ-75, vyrobených v České zbrojovce Uherský Brod, a následnou deformačně napěťovou analýzou. Výsledky analýzy jsou významně ...