Now showing items 1-13 of 13

 • Aplikace moderních technologií pro návrh výroby skládačky puzzle 

  Novotný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné technologické a materiálové varianty pro výrobu skládačky puzzle. Popisuje charakteristiku, účel a využití skládačky puzzle. 3D model skládačky puzzle byl vytvořen v parametrickém ...
 • Návrh a konstrukce hobby frézky 

  Štěpánek, Vojtěch
  Práce se zabývá porovnáním CNC strojů. Srovnává komponenty použité v malých hobby strojích s komponentami velkých komerčních strojů. Dále je v práci proveden návrh kon-strukce a stavba reálné CNC frézky značky MillVOY a ...
 • Návrh a výroba modelu prototypu brzdového segmentu vysokého kola na 3D FDM tiskárně 

  Hložek, Milan
  Tématem této bakalářské práce je návrh a řešení problematiky výroby brzdného segmentu historického kola v několika variantách technologií Fused Deposition Modeling. První část práce je věnována základnímu principu metody ...
 • Návrh efektivních změn technologického postupu pro výrobu zvolené součásti 

  Kalová, Martina
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu výroby součástky typu čep a zhodnocení výrobních možností firmy se zaměřením na návrh změn, vedoucí k převedení výroby na nové strojní vybavení. V práci je blíže uveden typ ...
 • Návrh miniaturních soustružnických nožů s VBD 

  Balhar, David
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout sadu miniaturních soustružnických nožů s VBD. Vypracování je rozděleno do čtyř kapitol. V první kapitole je provedena rešerše problematiky konstruování soustružnických nožů. ...
 • Návrh prototypového dílu s využitím technologií reverzního inženýrství a rapid prototyping 

  Luňák, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na postup výroby součásti blinkru pro motocykl s využitím technologií reverzního inženýrství a Rapid Prototyping. Práce obsahuje stručný popis dostupných metod těchto technologií. V následujících ...
 • Návrh výroby asistenčního zařízení pro CO2 Lasery 

  Okřina, Lukáš
  Podstatou práce je návrh asistenčního zařízení pro nízkovýkonné CO2 lasery se zaměřením na výrobu nosných plechových částí. Teoretická část práce shrnuje problematiku CO2 laserů a dále se zaměřuje na jejich typy a použití ...
 • Rozbor technologie výroby humerálního hřebu 

  Duda, Jan
  V této bakalářské práci je zpracován technologický postup výroby humerálního hřebu prováděný ve firmě Medin a.s. Práce obsahuje rozbor jednotlivých technologických procesů výroby včetně konkrétně použitých strojů. Jsou zde ...
 • Rozměrová analýza prototypového dílu vyráběného metodou Soft-tooling 

  Matuška, Jan
  Cílem této práce je zpracovat přehled současných metod technologie Rapid Prototyping, jejich princip, klady a zápory. Dále využití těchto i jiných metod při výrobě forem pro malé série, označované Rapid Tooling. Význam ...
 • Technologický projekt pro výrobu hřídele 

  Pospíchal, Josef
  Bakalářská práce pojednává o technologii výroby hřídelovité součásti procesem obrábění. Skládá se z konstrukčně-funkčního rozboru součásti, dále ze sestavení technologické dokumentace, vytisknutí vzorku na 3D tiskárně a ...
 • Trvanlivost VBD při čelním frézování 

  Spáčil, Radek
  Bakalářská práce se zabývá opotřebením řezných nástrojů ve formě vyměnitelných břitových destiček při čelním frézování. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je formou rešerše popsána technologie frézování včetně ...
 • Tvorba 3D modelu tříbřitého vrtáku pro 3D tisk 

  Bělaška, Karel
  Tato bakalářská práce se věnuje výrobě 3D modelu tříbřitého vrtáku metodou tisku Fused Deposition Modeling. První část práce se zabývá geometrií šroubovitých vrtáků a metodami jejich výroby. Hlavním cílem práce je tvorba ...
 • Výroba vzorku plazmového řezacího stroje 

  Klepárník, Ivo
  V této práci je řešena problematika plazmového řezání. Pojednává o principu, výhodách a nevýhodách plazmového řezání. Dále se zabývá konstrukci plazmového stroje s vytipováváním komponentů potřebných k polohování strojního ...