Now showing items 1-4 of 4

 • Monolitní frézovací nástroje s PVD povlaky a jejich využití 

  Ševčík, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá monolitními frézovacími nástroji ze slinutého karbidu, na jejichž povrch je nanášena tenká vrstva povlaku. Práce nejprve obecně popisuje metodu frézování, základní rozdělení frézovacích ...
 • Nástroje pro výrobu závitů a jejich využití 

  Veselý, Václav
  Bakalářská práce na téma Nástroje pro výrobu závitů a jejich použití se zabývá problematikou nástrojů, jejich materiálu a dalšího použití ve strojírenství. V jednotlivých částech práce jsou uvedeny druhy vyráběných nástrojů ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Pátek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku obrábění těžkoobrobitelných materiálů a to konkrétně oceli pro energetický a chemický průmysl. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé typy ocelí. Praktická ...
 • Vývoj nástrojů pro aplikaci válečkování 

  Nosek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá beztřískovou dokončovací metodou válečkováním. Obsahuje základní popis metody válečkování, přehled nástrojů, změny a vynálezy v konstrukci nástrojů a moderní trendy ve válečkování. Závěr ...