Now showing items 1-1 of 1

  • Účinnost plynových mikroturbín 

    Slovák, Rostislav
    Tato bakalářská práce se věnuje plynovým mikroturbínám a motorům. Práce je rozdělena do pěti částí. První část je úvodem do problematiky kogeneračních technologií. Druhá kapitola se věnuje popisu plynových mikroturbín, ...