Now showing items 1-1 of 1

  • Deformačně-napěťová analýza litinového roštu 

    Slunský, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá deformačně - napěťovou analýzou litinového roštu. Úloha byla řešena v programu ANSYS metodou konečných prvků. Byl stanoven výpočtový model a k němu provedena deformačně - napěťová analýza. ...