Now showing items 1-1 of 1

  • Modely pro rekonstrukci toku v síti 

    Smejkalová, Veronika
    Bakalářská práce se zabývá sestavením matematického modelu toku v síti pro oblast odpadového hospodářství. Teoretická část je věnována pojmům z teorie grafů, toků v síti a optimalizace. Následuje představení modelu a jeho ...