Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh obrobny v malém strojírenském podniku 

    Smrkal, David
    Bakalářská práce se zabývá návrhem obrobny v malém strojírenském podniku. Dispozice je navržena pro součást ozubené kolo. Za rok se musí vyrobit 150 000 ks. Obrobna má sloužit pro sériovou výrobu ozubených kol, kde navrhované ...