Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace mechanismu zadních dveří automobilu 

    Taušek, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá simulací mechanismu otevírání pátých dveří automobilu v prostředí ADAMS, ve kterém byl vytvořen model mechanismu. Jednotlivým tělesům byly přiděleny tytéž parametry, jaké mají v reálném ...