Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce hydraulického obvodu pro zvedací zařízení 

    Tichý, Antonín
    Tato práce se zabývá konstrukcí hydraulického motoru a následným zapojením tohoto motoru do obvodu. Úvodní část je věnována odborné rešerši v oblasti konstrukčních prvků, ze kterých se hydraulické obvody skládají. V ...