Now showing items 1-1 of 1

  • Lotkův-Volterrův populační model a jeho zobecnění 

    Zubková, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá několika dynamickými systémy nelineárních diferenciálních rovnic, které vycházejí z Lotkova-Volterrova populačního modelu dravec-kořist. Jejím cílem je určení stability a atraktivity ...