Now showing items 1-1 of 1

  • Tavící agregáty ve slévárnách 

    Toufar, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce je popis vlastností a chod vybraných tavících agregátů ve slévárnách. Stručně byla popsána historie zpracování kovů a vývoj tavících agregátů. Na základě poznatků bylo provedeno rozdělení tavících ...