Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní úpravny vody 

    Trlica, Karel
    Bakalářská práce pojednává o technologiích úpravy pitné vody. Zaměřuje se na srovnání mobilních úpraven s úpravnami pozemními a následně je hodnotí. V první části se práce zaobírá technologií a konstrukčním řešením ...