Now showing items 1-1 of 1

  • Technologický postup pro výrobu kabiny výtahu 

    Trojková, Ludmila
    Cílem bakalářské práce je seznámení s technologickým postupem pro výrobu kabiny výtahu. Nejprve se bude zabývat představením výrobku, vybavením strojů a nástrojů na firmě od jakých jsou dodavatelů. Další část se bude zabývat ...