Now showing items 1-1 of 1

  • Historický vývoj postupů výroby oceli ve 20. století 

    Vácha, Pavel
    V úvodní části práce je věnována pozornost charakteristice železa a oceli, výrobě surového železa a výrobě oceli. Dále následuje kapitola zaměřená na popis postupů výroby oceli v období průmyslové revoluce. Navazuje část ...