Now showing items 1-1 of 1

  • Geometrické optimální řízení robotického hada 

    Vechetová, Jana
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem robotického hada tzv. trident snake robota, který z hlediska teorie řízení patří mezi neholonomní systémy. Řiditelnost robotického hada je určena základními vektorovými poli avšak ...