Now showing items 1-1 of 1

  • Slévárenské technologie z pohledu rozměrové přesnosti odlitků 

    Hýbal, Ondřej
    Tato bakalářská práce pojednává o různých slévárenských technologiích, konkrétně o technologii vytavitelného modelu, vypařitelného modelu a tlakového lití. Tyto technologie srovnává nejen na základě dosažení nejmenších ...