Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mechanické závory 

    Vaníček, David
    V první části této bakalářské práce je provedena rešerše různých konstrukcí existujících mechanických závor určených pro hlídaná parkoviště automobilů. S ohledem na vhodnost jejich využití a dále dle parametrů uvedených v ...