Now showing items 1-1 of 1

  • Studium sedimentace MR kapalin pro kosmické aplikace 

    Vančurová, Martina
    Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním určením vlivu velikosti železných částic na rychlost sedimentace magnetoreologických (MR) kapalin. Jsou zde zkoumány MR kapaliny od tří výrobců: Liquids Research Limited ...