Now showing items 1-1 of 1

  • Energetické využití biomasy 

    Vavříková, Petra
    Cílem bakalářské práce je rešeršní studie o využití biomasy v energetickém průmyslu se zaměřením na výrobu elektrické energie. Zabývá se především vlastnostmi biomasy, technologiemi pro zpracování biomasy a aplikacemi ...