Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh přenosného mikrofonního pole 

    Vazovan, Ľubomír
    Predmetom tejto bakalárskej práce je konštrukčný návrh prenosného päťramenného mikrofonového poľa určeného na lokalizáciu zdrojov hluku pomocou metódy beamforming. Cieľom práce je návrh jednoduchej a ľahkej mechanickej ...