Now showing items 1-1 of 1

  • Současné trendy ve výrobě tepelných výměníků 

    Wajda, Jakub
    Bakalářská práce se obsahově zaměřuje na tepelné výměníky v automobilovém průmyslu, na poslední vývoj trendů a potenciální směřování rozvoje tohoto průmyslového odvětví. První část práce se zabývá přenosem tepla a rozdělením ...