Now showing items 1-1 of 1

  • Proudění vody obtokovou větví napájecího ventilu 

    Waloszek, Jan
    Proudění tekutiny je významnou součástí mnoha zařízení procesního průmyslu a je proto nutné je optimalizovat z hlediska hydraulických odporů. V této práci je řešeno proudění dvěma typy kolen, použitých v obtokové větvi ...