Now showing items 1-3 of 3

 • Metody primárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů 

  Stejskal, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na způsoby ovlivňování struktury kovu během jeho tuhnutí ve formě, což vede ke změnám mechanických vlastností. V první části práce je vysvětlen princip krystalizace kovů, její typy a ...
 • Vliv použití sekundární metalurgie na vlastnosti oceli 

  Navrátil, Horymír
  V této bakalářské práci jsou popsány metalurgické pochody při výrobě oceli v elektrické obloukové peci. Je zde popsána oxidační i redukční fáze tavby. Dále jsou popsány základní prvky sekundární metalurgie používané ve ...
 • Výroba a vlastnosti otěruvzdorných chromových litin 

  Klemsa, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vlastností, možnostmi ovlivňování vlastností, výrobou a použitím vysokolegovaných chromových litin. Pro lepší pochopení tohoto úzce speciálního tématu je jistá pozornost věnována i ...