Now showing items 1-1 of 1

  • Energetické využití biomasy 

    Zátopek, Zdeněk
    Hlavním cílem této práce je posouzení možností využití biomasy pro výrobu tepelné energie. Pro vyřešení tohoto úkolu je nezbytné provést rešerši jednotlivých druhů biomasy vhodných pro energetické zpracování. Dojde k ...