Now showing items 1-1 of 1

  • Využití plazmového oblouku v technické praxi 

    Zajíc, Jiří
    ZAJÍC, Jiří: Využití plazmového oblouku v technické praxi Práce je zaměřena na popis technologií využívajících plazma, pro jeho vysokou teplotu, dynamické účinky a ionizaci. V první části je práce zaměřena na popis principu ...