Now showing items 1-2 of 2

  • Laplaceova transformace v automatizaci 

    Jakal, Martin
    Tato bakalářská práce ilustruje využití Laplaceovy transformace v oblasti automatického řízení. Konkrétně je zpracována analýza optimálního nastavení regulátoru stejnosměrného motoru pomocí Ziegler-Nicholsovy metody. ...
  • Numerické řešení algebraicko-diferenciálních rovnic s indexem 2 

    Kroulíková, Tereza
    Práce se zabývá numerickým řešením algebraicko-diferenciálních rovnic. Tyto rovnice jsou nejprve popsány teoreticky a jsou ukázány jejich základní vlastnosti. Pozornost je věnována zejména indexu, jsou popsány nejpoužívanější ...