Now showing items 1-1 of 1

  • Openfoam: možnosti open-source CFD 

    Zbavitel, Jan
    Bakalářská práce je zaměřena na základní analýzu možností open-source CFD programu OpenFoam a představení jeho klíčových vlastností. Získané vědomosti budou využity při tutoriální úloze analýzy Kármánovy vírové stezky.