Now showing items 1-2 of 2

  • Design klešťového multimetru 

    Straková, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá designem klešťového multimetru. Nejdříve je produkt podroben analýze designérské, marketingové a technické. Na základě zjištění z těchto analýz je navržena nová podoba tohoto přístroje ...
  • Design ručního pulzního oxymetru 

    Havlíčková, Klára
    Tématem mé bakalářské práce je design ručního pulzního oxymetru. Cílem je zlepšit tvarové, ergonomické a celkové vizuální řešení současných ručních pulzních oxymetrů a současně inovovat tuto oblast trhu z hlediska technologie, ...