Now showing items 1-20 of 430

 • Diagnostika poruch elektrických strojů pomocí vibrací 

  Čech, Roman
  V této práci se podíváme na problematiku zdrojů vibrací v asynchronním motoru a jejich vliv a rizika na chod motoru. Poznáme rozdělení zdrojů vibrací, zaměříme se na závady ložisek a na dynamickou i statickou excentricitu. ...
 • Řádová analýza signálů 

  Honc, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá řádovou analýzou signálů. První část práce popisuje běžně používané metody pro řádovou analýzu včetně metod pro zpracování signálu vibrací a tachosondy. Součástí práce je stručný přehled ...
 • Optické metody rozeznání gest 

  Netopil, Jan
  Tato práce se zabývá optickými systémy a metodami zpracování získaných dat pro rozeznání gest ruky. V rámci práce je popsáno rozdělení gest, možnosti využití rozeznání gest v různých oblastech a dostupné kontaktní a ...
 • Simulace vlivu teploty a proudění vzduchu v poli rozvaděče s frekvenčním měničem 

  Melechovský, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá teorií přenosu tepla a způsoby určení tohoto přenosu. V úvodu je rozebrána teorie tepla a způsoby jeho šíření spolu se souvisejícími veličinami a rovnicemi. Dále se práce věnuje popisu komínovému ...
 • Střídavý zdroj se vzdáleným řízením 

  Štěpnička, Martin
  Práce popisuje návrh řízeného střídače, respektive výkonového generátoru simulujícího jednu fázi evropské případně americké rozvodné sítě. Generátor je schopný zanést do výstupního signálu určité poruchové stavy určené k ...
 • Zlomkooktává analýza akustických signálů 

  Ryšavý, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací číslicových filtrů pro oktávová a zlomkooktávová pásma. Dále práce popisuje chování těchto filtrů při aplikaci v systémech s pevnou řádovou čárkou a rozebírá problematiku ...
 • Reballing BGA pouzder na zařízení PACE TF2700 

  Roháček, Peter
  Diplomová práca je zameraná na reballing BGA (Ball Grid Array) puzdier pomocou zariadenia PACE TF 2700. Popisuje všeobecné druhy BGA puzdier, ich defekty, dôležitosť teplotného managementu až po techniky spájkovania, kde ...
 • Algoritmy číslicového zpracování obrazu na grafických kartách 

  Bielczyk, Marek
  Cílem práce je ukázat možnosti využití grafických karet při zobrazování obrazového signálu. Práce je zaměřena obzvlášť na technologie CUDA a OpenCL. V řešení se nejdříve zaměříme na samostatnou grafickou kartu a ukážeme ...
 • Nositelná elektronika 

  Moravec, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá vysvětlením pojmu nositelná elektronika a různými možnostmi jejího použití. Tato práce dále obsahuje ukázku realizovaných zařízení v této kategorii. Součástí této práce je také průvodce výběrem ...
 • Příprava perovskitového solárního článku 

  Lunga, Jiří
  Práce pojednává o teorii přípravy perovskitových solárních článků. Jak o základních strukturách, tak o konkrétních typech přípravy a možnosti reprodukovatelnosti výsledků. Ve třetí části práce je popsána kompletní příprava ...
 • Optické vláknové snímače 

  Krejsa, Jan
  Diplomová práce se věnuje problematice optických vláknových snímačů s podrobnějším náhledem na snímač zakalení, jeho návrh a testování. V úvodu se zabývá obecnou teorií vláknových snímačů a metodikou měření fyzikálních ...
 • Optimalizace provozu solárního systému určeného k ohřevu TUV školní jídelny 

  Doskočil, Filip
  Diplomová práce popisuje využití sluneční energie pro solárně tepelné systémy používané pro ohřev teplé užitkové vody TUV. Pojednává o velikosti dopadajícího slunečního záření na Zemi. Rozděluje jednotlivé typy solárních ...
 • Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW 

  Halfar, Lukáš
  V této diplomové práci, která nese název Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW, je vytvořen automatizovaný měřicí systém pro provádění zkoušek asynchronních strojů. Měřicí algoritmus tohoto systému je ...
 • Rozložení výkonu a teplot v palivových souborech reaktoru VVER-440 na Elektrárně Dukovany 

  Smola, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem rozložení výkonu a teplot v palivových souborech reaktoru typu VVER-440 na Elektrárně Dukovany. Teoretická část obsahuje stručný popis technologie zmíněného reaktoru VVER-440, paliva ...
 • Vývoj mobilních aplikací pro vzdálené ovládání přístrojové techniky 

  Macek, Michal
  Předkládaná práce popisuje rozšiřující se trend využívající mobilní zařízení k ovládání laboratorních přístrojů a zobrazování naměřených dat. Hlavním cílem je vývoj aplikace pro mobilní zařízení, díky které bude možné ...
 • Laserový projektor titulků 

  Remeš, Adam
  Obsahem této práce je návrh a realizace HW doplněného o SW pro zařízení na projekci titulků do filmu, který se promítá z promítacího zařízení na 16mm film, synchronizace titulků s filmem, zároveň práce také řeší princip ...
 • Návrh nových laboratorních úloh v síťovém simulátoru OMNeT++ 

  Vlašín, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem čtyř laboratorních úloh s využitím simulačního nástroje OMNeT++ a rozšířením Inet Framework. Témata navržených úloh jsou zaměřena na směrovací protokoly, zajištění kvality síťových služeb, ...
 • Blokující spínaný zdroj 600 W s experimentální samokmitající topologií 

  Darida, Slavomír
  Samokmitající blokující měniče jsou s oblibou využívány zejména pro jejich jednoduchost, robustnost a nízkou cenu. Běžně se využívají v oblasti malých výkonů například jako zdroje pro nabíjení mobilních telefonů. Tato práce ...
 • Návrh optických přístupových sítí 

  Nguyen, Filip
  Cílem této práce je nastínit problematiku návrhu optické přístupové sítě. V první řásti práce je obecně popsána problematika optickcýh sítí GPON, GEPON. Druhá část práce pojednává o prvcích optické sítě, jako HDPE chráničky, ...
 • Optimalizace síťového provozu pomocí OMNeT++ 

  Rybníčková, Eva
  Tato diplomová práce pojednává o programu OMNeT++ jakožto simulačnímu nástroji pro simulaci síťového provozu. Je zde popsána jeho instalace, základní funkce a jeho použití dohromady s nadstavbou INET framework. Dále je ...