Now showing items 1-1 of 1

  • Automatický výpočet relativní orientace dvou kamer 

    Adámek, Daniel
    Při určování relativní orientace dvou kamer z dvojice snímků je potřeba porozumět širokému spektru oborů. Proto byl v této práci nastíněn princip metod detekujících a popisujících významné body v obraze a jejich následné ...