Now showing items 1-2 of 2

  • Přenosné zařízení pro detekci vůně v potravinářství 

    Beneš, David
    Tato práce se zabývá konstrukcí jednoduchého levného přenosného zařízení, které umožňuje měření a rozpoznávání vůní v potravinářství pomocí polovodičových senzorů plynů s možností sdílet naměřená data se vzdáleným serverem. ...
  • Řídicí jednotka ostření pro optický mikroskop 

    Flek, Petr
    Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se na problematiku vytváření fotografií s velkou hloubkou ostrosti, které jsou vytvářeny na elektronicky řízeném optickém mikroskopu s fotografickým přístrojem. Modul Arduino s ...