Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro řízení domácnosti 

    Bajgl, Vojtěch
    Tato práce se zabývá analýzou současného stavu systémů pro řízení domácnosti na trhu a následným návrhem a vytvořením systému vlastního. V první části práce je uvedeno a porovnáno několik komerčně dostupných systémů určených ...