Now showing items 1-1 of 1

  • Odhad Parametrů Matematického Modelu Multikoptéry 

    Loviška, Martin
    Táto práca sa zaoberá problematikou aplikácie metód estimácie parametrov v matematickom modely z nameraných dat. Hlavným bodom práce je aplikácia týchto algoritmov na matematický model multikoptéry. Vzhľadom k zložitosti ...