Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické reprezentace proteinových sekvencí pro klasifikaci 

    Bartoň, Vojtěch
    S rozmachem bioinformatiky vyvstala možnost analyzovat a~srovnávat i~rozsáhlé soubory nejen genomických, ale i~proteomických sekvencí. Byla tedy nutnost zavést numerické reprezentace sekvencí pro jejich počítačové zpracování. ...