Now showing items 1-2 of 2

  • Náhodný generátor čísel na bázi šumu pro nízkovýkonnové zařízení 

    Ecler, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá vlastním návrhem hardwarového generátoru náhodných čísel s využitím nízko-výkonového mikrokontroleru MSP430. Nejprve jsou popsány stávající způsoby generování náhodných čísel a srovnání různých ...
  • Přítomnost mrtvého uzlu v distribuovaném systému 

    Ecler, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá problematikou distribuovaných systémů a algoritmů. Nejprve je popsána teorie souvisící se zkoumanou problematikou a následně matematické nástroje sloužící k modelovaní distribuovaného systému s ...