Now showing items 1-1 of 1

  • Lineární jednotka s krokovým motorem 

    Farba, Marek
    Témou bakalárskej práce je lineárna jednotka s krokovým motorom. Práca je zameraná na návrh jednotky, stručný popis lineárnych vedení a krokového motora. Ďalej sa zaoberá rozborom modelu navrhnutej jednotky, výpočtami ...