Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh optické přístupové sítě 

  Kučera, Jan
  Bakalářská práce se zabývá řešením optických přístupových sítí, a to převážně pak těmi pasivními. Věnuje se současným trendům připojení uživatelů k optické přístupové síti použitím FTTx přípojek, dále technologiím DOCSIS ...
 • Realizace a optimalizace datového uložiště 

  Holík, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci a optimalizaci datového úložiště, zejména na problematiku návrhů serverů. V práci jsou teoreticky rozebrány dílčí problémy návrhu, především virtualizace, virtualizační ...
 • Testování optických sítí 

  Šimoník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem testování fyzické vrstvy optických sítí a kvality služeb dle příslušných norem a doporučení (ČSN, ITU a RFC). V první kapitole je uveden popis jednotlivých optických vláken, jejich ...
 • Vyhledávání metalických vedení pomocí geolokačních systémů a hledačem 

  Flídr, René
  Předmětem semestrální práce je laboratorní úloha, ve které budou studenti procházet cvičným polygonem v areálu FEKT VUT. Výstupem bude mobilní aplikace pro navigaci studentů a zároveň jejich kontrolu, zda-li prošli danými ...
 • Využití polarizačních rovin šíření světla pro vysokorychlostní přenosy optickými vlákny 

  Šimák, Petr
  Práce pojednává o využití polarizačních rovin šíření světla pro vysokorychlostní přenosy optickými vlákny. Zabývá se také problematikou polarizovaného světla, jeho matematic- kého popisu pomocí Stokesových a Jonesových ...