Now showing items 1-7 of 7

 • Časová konstanta teploměrů 

  Novák, David
  Cílem práce je rozbor vlastností odporových a termočlánkových čidel, popis jejich principu, základních parametrů, konstrukčních provedení a v neposlední řadě je asi nejdůležitější částí práce vysvětlení, rozbor a také ...
 • Havárie lehkovodních reaktorů 

  Bejček, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem vybraných částí primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny s reaktory VVER-440. Dále práce popisuje jadernou bezpečnost, její jednotlivé faktory, a také stupnici INES. ...
 • Model experimentálního zařízení pro studium přestupu tepla v jaderném reaktoru 

  Harant, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem simulace smyčky primárního okruhu experimentálního zařízení pro studijní účely krize varu. V první části je vysvětlena obecná problematika jaderných elektráren. V druhé části je ...
 • Návrh a konstrukce výměníku tepla 

  Teofil, Daniel
  Cílem této práce je návrh, výpočet a zkonstruování tepelného výměníku pro účely výuky na pracovišti UEEN. Úvodní část se zabývá významem tepelných výměníků v průmyslu, výchozími podmínkami pro konstrukci a zvolením řešení ...
 • Přenos tepla radiací 

  Budovec, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prenosom tepla, konkrétne radiačným prenosom tepla s konvekciou. Práca je členená na teoretickú časť a výpočty. Teoretická časť popisuje základné termomechanické pojmy a jednotlivé druhy ...
 • Tepelný výpočet v návrhu odporových a indukčních zařízení 

  Krčál, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelným výpočtem elektrotepelného zařízení a teorií s výpočtem spojenou. Vyloženy jsou vybrané partie z elektrotepelné techniky, na které navazuje výpočet v návrhu odporové kelímkové pece ...
 • Testovací úlohy a experimentální zařízení pro jaderné reaktory typu VVER 

  Šimek, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku testovacích úloh a experimentálních zařízení pro tlakovodní reaktory východní koncepce typu VVER. V teoretické části jsou nejprve popsány reaktory typu VVER, jejich historie, ...