Now showing items 1-5 of 5

 • Audio A/D a D/A převodník pro laboratorní výuku 

  Raszka, Dan
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku pro demonstraci vlivu vzorkovací frekvence a kvantizace na chyby převodníku. Součástí této práce je výběr vhodného A/D a D/A převodníku spolu s řídícím procesorem. Dále ...
 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole je rozebrán princip funkce LED diod a jejich základní parametry. Druhá kapitola se věnuje rozboru ...
 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole jsou rozebrány typy napájecích zdrojů, především pak zdroje spínané, snižující. V další kapitole ...
 • Vývoj aplikací pro MCU/ARM 

  Pavlík, Radim
  Tato bakalářská práce se soustředí na možnosti a samotný vývoj aplikací pro mikrokontroléry struktury ARM v jednotném prostředí Mbed. Součástí práce je soubor ukázkových programů kteréžto mají sloužit studentům k seznámení ...
 • Zkušební FM vysílač řízený rezonátorem SAW 

  Pokorný, Josef
  Práce se zabývá návrhem FM vysílače s rezonátorem SAW. Teoreticky rozebírá vlastnosti mikrofonu, oscilátorů a vhodný výběr antén, kde rozebírá jejich výhody a nevýhody. Vysílač disponuje elektretový mikrofonem. Pro jeho ...