Now showing items 1-5 of 5

 • Laditelný kmitočtový filtr pro laboratorní účely 

  Dokoupil, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním dostupných aktivních univerzálních kmitočtových filtrů a následně návrhu univerzálního kmitočtového filtru 2. řádu. Univerzální filtr bude obsahovat filtry typu dolní propust (DP), ...
 • Laserová zbraň a terč pro trénink sportovní střelby 

  Poloch, Martin
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem několika modulů pro elektronickou simulaci sportovní střelby s důrazem na co nejvyšší podobnost se střelbou z klasických mechanických zbraní, na multifunkčnost výsledného zařízení a ...
 • Návrh planárního optického vlnovodu 

  Dvořák, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickými základy planárních optických vlnovodů, možnostmi výroby a návrhem planárního optického vlnovodu. Návrh vlnovodu bude simulován pomocí softwaru FDTD Solutions a také Ansoft HFSS. ...
 • Simulátor tepenného krvácení 

  Martincová, Kateřina
  Tématem semestrální práce je návrh simulátoru tepenného krvácení jako přípravku pro výuku první pomoci. Nejprve jsou představeny a popsány simulátory dostupné na trhu. Následuje rozbor jednotlivých komponent, které byly ...
 • Šíření vln na homogenním vedení 

  Brázda, Daniel
  Tato práce se zabývá sířením elektromagnetických vln. V teoretické části je popsáno šíření vln ve volném prostředí i na vedení. Hlavním cílem této práce je navrhnout nové rozložení laboratorní úlohy, ve které studenti měří ...