Now showing items 1-1 of 1

  • Datalogger řídicí jednotky plynového kotle 

    Frnka, Peter
    Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou dataloggeru určeného k zberu dát z riadiacich jednotiek plynových kotlov, ktoré sú vyvíjané firmou Honeywell Brno. Datalogger je realizovaný na hardwarovej platforme Raspberry Pi v ...