Now showing items 1-4 of 4

 • Automatické testování 10GbE zařízení 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá návrhem modelu pro funkční verifikaci a návrhem syntetizovatelného testru 10Gb Ethernet zařízení, které používají XGMII rozhraní. Pro popis modelu je použit programovací jazyk VHDL. Práce zahrnuje ...
 • Implementace koncového bodu v síti SpaceWire do FPGA 

  Hráček, Marek
  Předkládaná práce se zabývá návrhem koncového rozhraní standardu SpaceWire, používaného vesmírnými plavidly pro komunikaci mezi palubními zařízeními a systémy. V teoretické části je popsán standard samotný, způsob provozu ...
 • Prostorový ovladač 

  Hrubý, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou snímání polohy zařízení v prostoru, zpracování dat o jeho poloze a odesílání těchto dat dále do koncového zařízení. V rámci této práce bude vytvořen prostorový ovladač, který bude ...
 • Verifikace koncového bodu v síti SpaceWire 

  Peroutka, Ondřej
  Tématem této bakalářské práce je verifikace SpaceWire IP coru vytvořeného na Ústavu mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně. Práce má 3 hlavní části. V první části práce je stručný ...