Now showing items 1-9 of 9

 • Asynchronní motory malého výkonu 

  Chvatík, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá jednofázovým asynchronním motorem a je rozdělena do pěti kapitol. V úvodu je stručně popsána jeho konstrukce a provedeno srovnání s motorem trojfázovým. První kapitola popisuje vznik točivého ...
 • Komplexní posouzení laboratorního pultu 

  Hoferek, Jiří
  Práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení a instalace nízkého napětí dle norem ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Dále se pak práce zabývá provedením a zapojením laboratorních pultů, konkrétně laboratorním ...
 • Metodika výpočtu asynchronního motoru malého výkonu 

  Bureš, Petr
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky týkající se asynchronních motorů. Úvod se věnuje základnímu principu funkce asynchronních motorů, popisuje jednotlivé konstrukční součásti a věnuje se také stručnému popisu běžně ...
 • Optimalizace rozběhu jednofázového asynchronního motoru 

  Glogar, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kondenzátorů na rozběh jednofázového asynchronního motoru a optimalizaci rozběhu. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretické stránce problému, popisují konstrukci, princip funkce, ...
 • Problematika revize laboratoře elektrických strojů 

  Pelikán, Luděk
  Tato práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33150 a ČSN 33 2000-6 části 6. Součástí práce je provedení revize laboratoře elektrických strojů a vytvoření revizní zprávy.
 • Stejnosměrné motorky pro obecnou potřebu 

  Randa, Daniel
  Tato práce se zabývá inovací stejnosměrného motorku s permanentními magnety malého výkonu. Práce je rozdělena do tří úkolů. Jako první částí je provést přehled sériově vyráběných stejnosměrných motorků. Druhou částí je ...
 • Stejnosměrné motorky pro obecnou potřebu 

  Randa, Daniel
  Tato práce se zabývá inovací stejnosměrného motorku s permanentními magnety malého výkonu. Práce je rozdělena do tří úkolů. Jako první částí je provést přehled sériově vyráběných stejnosměrných motorků. Druhou částí je ...
 • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

  Liščák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na výpočet teplotních polí v elektrických strojích. Nejprve se v teoretické části zabývá principy vzniku a šíření tepla v elektrických strojích, měřením teplot v elektrických strojích. Dále ...
 • Zdroje elektrického proudu v automobilu 

  Soukup, Patrik
  Tato práce se zabývá studiem automobilových alternátorů a jejich teoretickou analýzou. Najdeme zde výčet ztrát vznikajících v alternátoru, způsob jejich vzniku a rovněž způsob jejich snižování. Snížení ztrát je jedním z ...