Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh převodníku DA v technologii CMOS 

    Kliment, Filip
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom digitálne analógového prevodníku, v práci sú popísané parametre prevodníkov DA. Práca obsahuje základné štruktúry prevodníkov DA s ich prenosovými funkciami. Pri návrhu bola vybratá ...
  • Nová platforma pro výuku laboratorních cvičení předmětu Analogové elektronické obvody 

    Zsigmond, András
    Táto bakalárska práca spracováva návrh novej platformy pre výuku laboratórnych cvičení z analógových elektronických obvodov. V bakalárskej práci je uvedený návrh plošného spoja, ktorý slúži na pripojovanie schémy laboratórnych ...